FUTABA IS EXPERTISE ABOUT : MOLD BASE, PRESS DIE, COMPONENTS, FINISHING PLATE, MOLD MARSHALLING SYSYTEM & HOT RUNNER.

ปรัชญาองค์กร

futabaway_en

ปรัชญาองค์กร

          เรากลุ่มบริษัทฟุตาบะ เสริมสร้างความมั่งคั่งให้กับสังคมโลก ด้วยการคิดค้นอุปกรณ์ วัสดุ และบริการที่จำเป็นให้แก่ลูกค้าของเรา

วิสัยทัศน์องค์กร

          เรามุ่งที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้วยการใช้เทคโนโลยีของ ฟุตาบะ เป็นศักยภาพหลักในการดำเนินธุรกิจ

หลักจรรยาบรรณ

          เราจะแสวงหาแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่ซื่อตรงอย่างไม่ลดละ และฝึกฝนสิ่งต่อไปนี้เพื่อจัดทำวัฒนธรรมองค์กร ที่จะทำให้เราสามารถนึกคิด โดยใช้จินตนาการได้อย่างอิสระ พร้อมกับแบ่งปันความสุขให้กับลูกค้าและพนักงานของเราทุกคน

1.     รับมือกับโอกาสทางธุรกิจทั้งหมด ด้วยความรวดเร็วและความกระตือรือร้น

2.     พยายามเสริมสร้างความสามารถของบุคคล เพื่อทำให้ความปรารถนาของผู้นั้นกลายเป็นความจริง

3.     ดำเนินชีวิตอย่างมีไมตรีจิต และให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

4.     ดำเนินชีวิตด้วยการปฎิบัติตามกฎหมายและด้วยความตระหนักในศีลธรรม

5.     ส่งเสริมให้มีความรักในธรรมชาติ และปกป้องอนาคตของโลกเรา โดยลดภาระของสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด.

78 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 ประเทศไทย

โทรศัพท์ :     (66)0-3852-2271-4

แฟกซ์ :          (66)0-3852-2275

                      (66)0-3857-0869

อีเมลล์ : salesfutaba@fjthai.com

Copyright 2022(C) Futaba JTW (Thailand) Ltd. All Right Reserved.